София: 0878 93 43 54; 0878 80 11 84, кланица Тутракан: 0885 80 59 17; 0885 80 59 18 edrina@abv.bg

“Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особенно засегнати от кризата , предизвикана от COVID-19″

ВЪВ ВРЪЗКА С МЯРКА 21 “Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особенно засегнати от кризата , предизвикана от COVID-19″ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. на ДФ “Земеделие”

На 27.01.2021г.  от ЕЗФРСР е получено подпомагане в размер на 6498.90лв.